dilluns, 18 de maig de 2015

Organigrama

– Estimats companys, permeteu-me que, ara que hem arribat a aquest punt de l’ordre del dia, us llegeixi íntegrament el text que per encàrrec del president, avui no present, aquest secretari, servidor vostre, ha estat redactant minuciosament durant les darreres setmanes, i que presento com a primer preborrador de l’avantproposta provisional d’organigrama bàsic i essencial del que crec que s’ha de dotar la nostra associació. Així, si no hi teniu inconvenient, llegiré l’escrit d’una tirada i després podrem debatre l’adequació d’aquest organigrama de mínims o bé ampliar-lo en aquelles dimensions i àmbits que es considerin necessaris. Cap pregunta prèvia? –diu tot mirant els assistents. Es frega les temples, abaixa el cap i fixa la vista al paper–. Doncs comencem: la nostra associació, en el seu esforç continu per esdevenir una entitat àgil, eficaç i eficient ha conclòs que s’ha de dotar d’una presidència, com és lògic, així com també d’una presidència adjunta i tres vicepresidències que seran la punta de llança de les comissions ja creades, el funcionament de les quals es detallarà de manera formal i concisa en un document annex al primer preborrador de l’avantproposta provisional d’organigrama bàsic i essencial, que és el que els estic llegint a tots vostès. Aquestes comissions, que en total arriben a la suma de tretze, quedaran repartides entre les tres vicepresidències, a raó de quatre per a cadascuna, restant-ne una, la d’afers econòmics, que romandrà sota la tutela directa de la presidència. No obstant això, aquest repartiment entre les vicepresidències no serà obstacle per tal que les comissions també quedin englobades de manera transversal en quatre vocalies ben diferenciades amb funcions executives a definir en posteriors reunions. Amb l’objectiu d’alleugerir i alhora especialitzar les tasques de cada comissió, aquestes es dividiran en cinc subcomissions que seran dirigides per cinc comitès específics creats per a aquest fi. Així mateix, es altament recomanable, si bé no obligatori, que cada comitè es subdivideixi en els grups de treball que consideri necessaris per tal d’assolir l’excel·lència en les feines encomanades. Si els grups de treball creuen adient redistribuir les càrregues en sectorials afins a les diferents temàtiques de les quals són responsables, se’ls donarà llibertat quasi absoluta. Aquest organigrama, estudiat, pensat i repensat innombrables vegades, serà liderat pel mestratge del president, com ja s’ha esmentat anteriorment, qui serà designat pel consell executiu, el qual al seu torn serà nomenat pel consell rector i el patronat de l’associació. Així doncs, si aquest primer preborrador de l’avantproposta provisional d’organigrama bàsic i essencial és acceptat pels aquí presents, la nostra associació podrà comptar amb un marc regulatiu sense fissures que promourà la participació de tots els associats i que de ben segur ens durà a bon port.

Respira a fons, aixeca el cap i es troba amb la sala pràcticament buida. Només hi ha un home amb els ulls com dues taronges i la boca mig oberta i un fil de bava que fa cara de no entendre res.

– I vostè qui és?

– Jo?

– Sí, vostè.

– Jo venia a apuntar-me a l’associació, però...

– Perfecte. Vingui cap aquí que, com pot comprovar per la soledat que ens envolta, a vostè i a mi se’ns ha girat feina. Digui’m: quantes vocalies està disposat a assumir?

Conte escrit el 14 d’octubre de 2014
Revisat el 24 d’abril de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada